پارس ناز پورتال

دخترها و پسرها در استخر مختلط یک مهدکودک تهران

دخترها و پسرها در استخر مختلط یک مهدکودک تهران

دخترها و پسرها در استخر مختلط یک مهدکودک تهران

در مهدکودکی در تهران دخترها و پسرها در یک استخر مشغول شنا و بازی می شوند که اخیرا عکس های آن در فضای مجازی منتشر شده است. در برخی از مهد کودک های تهران ، برگزاری استخر های مختلط جز برنامه های آنان قرار گرفت.

 

این برنامه ی ضد فرهنگی در کشور بازخورد های متفاوتی را به همراه داشته است. تصاویر چنین برخورد ها و برنامه هایی هر از چند گاهی رسانه ای میشود و باعث بازخورد های متفاوت میشود.

 

مسئله نظارت بر مهدکودکها طی سالیان اخیر مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار داشته است چرا که هر از چند گاهی انتشار برخی اخبار قابل تامل از آنچه در مهدکودکهای مختلف در سطح کشور می‌گذرد، حکایت از اجرای برخی برنامه‌هایی ضدفرهنگی و گاهاً همراستا با ترویج فرهنگ غربی و ابتذال در میان کودکان داشته است.

 

برگزاری کلاسهای آموزش رقص برای کودکان در برخی از مهدکودکها، برگزاری کلاسهای موسیقی یا گاهی انتشار اخبار برخوردهای خشن و تنبیه‌های نامتعارف مربیان مهدکودکها از جمله مسائلی بوده که هر از چندگاهی با رسانه‌ای شدن آنها، مهدکودکها و به طبع آن سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی رسمی مهدهای کودک، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

 

استخر مختلط دختر و پسرها در یکی از مهد کودک های تهران

اما اخیرا در برخی از مهدکودکها، برگزاری برنامه استخر مختلط در جدول برنامه رسمی آنها قرار گرفته است و این مهدها در پناه حاشیه امنی که برای این تخلف خود احساس کرده اند، حتی عکسهای برگزاری برنامه استخر مختلط در مهد کودک خود را نیز با افتخار بر روی وب سایت رسمی خود قرار داده‌‌اند؛

 

به طور نمونه مهدکودک «ش» در خیابان آفریقای تهران ضمن برگزاری استخر مختلط در برنامه‌های آموزش رسمی خود اقدام به انتشار تصاویر و عکسهای آن نیز بر روی سایت اختصاصی خود کرده است که ادامه تعدادی از این تصاویر آمده است:

دخترها و پسرها در استخر مختلط یک مهدکودک تهران

استخر مختلط کودکان در تهران

دخترها و پسرها در استخر مختلط یک مهدکودک تهران

دخترها و پسرها در استخر مختلط یک مهدکودک تهران

دخترها و پسرها در استخر مختلط یک مهدکودک تهران

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات