پارس ناز پورتال

داستان آموزنده و جالب مرد کره فروش

داستان آموزنده و جالب مرد کره فروش

داستان آموزنده و جالب مرد کره فروش 

در همه مراحل زندگی ما قانونی به نام احترام به حقوق دیگران وجود دارد و اگر آنرا نادیده بگیریم چه بسا خودمان گرفتار آن نشویم؟ 

 

مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت، آن زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت. مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید. روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند.

 

هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت:
دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است.

 

مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت:
ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار مى دادیم .یقین داشته باش که:به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم!

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات