پارس ناز پورتال

حشره ای که 404 پا دارد و سمی است

حشره ای که 404 پا دارد و سمی است

حشره ای که 404 پا دارد و سمی است 

حشره ای که از گونه هزارپایان است جدیدا توسط محققان کشف شده است و همه را تعجب زده نموده به طوریکه خبر آن همه جا منتشر شده است. گروهی از دانشمندان یک حشره سمی کشف کرده‌اند که مکانیسم عجیبی برای دفاع از خود دارد و آناتومی بدن آن با تمام حشراتی که تاکنون شناسایی شده بود متفاوت است.

 

در بررسی‌های جدید مشخص شد این حشره خزنده 414 پا دارد که این پاها در چهار مجزا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این حشره در یکی از غارهای پارک ملی سکویا در شهر گرانادا اسپانیا کشف شد.حشره مذکور یکی از اعضای خانواده هزارپایان طبقه‌بندی می‌شود که البته باید گفت بیشترین تعداد پا که در یکی از گونه‌های متعلق به این خانواده شناسایی شده، 750 عدد بوده است.

 

هر دو حشره 414 پا و 750 پا از نظر ساختار کلی شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند و بدن آنها قادر به تولید ابریشم است.پروفسور «پائول مارِک» از مرکز حشره‌شناسی دانشگاه ویرجینیا در این خصوص گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم یک حشره دیگر با این تعداد پا 150 مایل دورتر از گونه اول شناسایی شده را بتوانیم کشف کنیم».

 

بررسی‌های بیشتر روی این حشره نشان داده است که او 200 غده سمی را هم شامل می‌شود و به همین خاطر آناتومی بدن آو با گونه‌های مشابه بسیار متفاوت است.

حشره ای که 404 پا دارد و سمی است

حشره ای که 404 پا دارد و سمی است

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات