پارس ناز پورتال

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

شايد آن روز كه سهراب نوشت :

تا شقايق هست زندگي بايد کرد

خبري از دل پر درد گل ياس نداشت

بايد اينجور نوشت

هر گلي هم باشي

چه شقايق چه گل پيچك و ياس ؛ زندگي اجبارست

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا و کوتاه

 

اگر روزی به کسی محبت کردید،

باور داشته باشید که هرگز نخواهد توانست از یاد ببرد،

ماندگارترین اثر هنری انسان

محبت است

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا و دلنشین

 

در این عمری که میداﻧﻲ

فقط چندی تو مهماﻧﻲ!

به جان و دل تو عاشق باش

رفیقان را مراقب باش

مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ

دل موری نرنجاﻧﻲ

که درآخر تو میمانی و

مشتی خاک که از آﻧﻲ

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا در مورد زندگی

 

در مقابل تقدیر خداوندمثل کودکی یک ساله باش…

وقتی او را به هوا می اندازی، می خندد…

چون ایمان دارد که تو او را خواهی گرفت…

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا در مورد خدا

 

بیشتر رنجی که می کشیم نه توسط چالشهای واقعی زندگی 

بلکه توسط مشکلات جعلی ای که ذهن تولید کرده است…

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا درباره زندگی

 

درست جایی که هم اکنون هستی همان جایی است که می بایست باشی

با آن نجنگ

از آن فرار نکن

محکم بایست

نفسی عمیق بکش.

یکی دیگر

یکی دیگر

حالا از خودت بپرس

چرا جهانم اینگونه است؟

لازم است چه چیزی را تغییر دهم؟

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

تفاوت بین آسان و مشکل

زمین خوردن با یک سنگ آسان است، ولی بلند شدن مشکل است.

لذت بردن از زندگی آسان است، ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است.

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا و خواندنی

 

قیمت تو به اندازه خواست توست،

اگر خدا را بخواهی، قیمت تو بی نهایت است

و اگر دنیا را بخواهی، قیمت تو همان است که خواسته ای.

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا و فلسفی

 

خوشبینی،

آهنربای خوشبختی است؛

اگرمثبت باشید و مثبت بمانید،

 انسان ها و اتفاقات مثبت به سوی

شما جذب خواهند شد…

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا درباره زندگی

 

سخت ترین کار دنیا، آزاد کردن اسیرانی است که زنجیرهای خود را می پرستند. سخت ترین زنجیرها، زنجیرهای فکری است. در جامعه ای که خرد حاکم نیست، خردمندی، دقیقا معادل دردمندی است.

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا در مورد خدا

 

برای دیدن زیبایی نیازی به بینایی نیست، خیلی چیزها را میشود با چشم دل دید. آدمهایی را می شناسم که چشمان زیبا دارند، اما زیبایی ها را نمی بینند و روشن دلی را میشناسم که تمام زیباییهای اطرافش را با چشم دلش می بیند. 

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا درباره زندگی

 

میشه کسی وجوددارد که سر راهتان سنگ پرتاب کند،این بشما بستگی داردکه با آن سنگها چه میسازید،پل یا دیوار. شما معمار زندگیتان هستیدسعی کنید معمارخوبی باشید

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا و فلسفی 

 

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را 

در تلاش برای نشان دادن 

ویژگی هایی که ندارند،

تلف می کنند.

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا از بزرگان

 

شادترین رنگ را به زندگی بزن

نگاه مهربانت صورتی

اندیشه ات سبز

آسمان دلت آبی

وقلب مهربانت طلایی

زندگی زیباست

اگرآن را به زیبایی رنگ بزنیم

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

جملات زیبا و خواندنی

 

الگوی زیبایی برای دیگران باش….

سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد.

از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد.

از عبادت برایش نگو! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند.

از اخلاق برایش نگو! بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد.

از تعهد برایش نگو! بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد.

“بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند نه با حرفهایی که درباره ی خودت میزنی!

 

جمله های بسیار زیبا و شاعرانه درباره زندگی

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات