پارس ناز پورتال

جملات ناب و خواندنی از آلبرت انیشتین

جملات ناب و خواندنی از آلبرت انیشتین

جملات ناب و خواندنی از آلبرت انیشتین

سخنان زیبا آلبرت انیشتین
فرصت ها در دل مشکلات نهفته اند.

سخنان کوتاه آلبرت انیشتین
سه قدرت بر جهان حکومت می کند: ۱- ترس ۲- آزمندی ۳- نادانی.

سخنان آموزنده آلبرت انیشتین
لذت نگریستن و درک طبیعت برترین نعمت است.

سخنان آلبرت انیشتین
هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست.

 

تنها زندگی ای ارزشمند است که صرف دیگران شود.

سخنان آلبرت انیشتین
الهام، تنها چیز مهم زندگی است.

سخنان زیبا آلبرت انیشتین
دانش چیز شگفت انگیزی است، مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند.


سخنان کوتاه آلبرت انیشتین
مسایل مهمی که با آن روبرو هستیم، با همان ذهنیتی که آنها را ایجاد کردیم، حل شدنی نیستند.

سخنان آموزنده آلبرت انیشتین
دانش بدون دین لنگ است، دین بدون دانش کور.

جملات آلبرت انیشتین
از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و به فردا امید داشته باش.

سخنان آلبرت انیشتین
پی بردن به اسرار اتم برای من آسانتر از درک مکنونات نهان داشته های یک زن است.

سخنان آلبرت انیشتین
به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات