پارس ناز پورتال

جملات ناب از آنتوان دوسنت اگزوپری نویسنده

جملات ناب از آنتوان دوسنت اگزوپری نویسنده

جملات ناب از آنتوان دوسنت اگزوپری نویسنده 

آنتوان دوسنت اگزوپری نویسنده مشهور داستان های کودک است که از جمله آن ها می توان به جوجه اردک زشت و دخترک کبریت فروش اشاره نمود. 

 

جملات و سخنان کوتاه و آموزنده زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
کسی که فقط با امید دستیابی به نعمت‌های مادی، دست به مبارزه می‌زند، خویشتن را از موهبتی [=دَهِش] که شایسته‌ی زندگی‌ست، بی‌بهره می‌سازد.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
بچه ها باید نسبت به آدم بزرگها گذشت داشته باشند

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
ارزش گل تو به قدر عمری است که به پایش صرف کرده ای.


جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
هنگامی که به نقش خود- هر اندازه هم مبهم باشد- خِرد کافی پیدا کنیم، فقط در آن صورت است که احساس شادمانی خواهیم کرد.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
فقط گامی که به پیش برمی‌داریم، می‌تواند رهایی‌بخش باشد.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
بر سفره‌ای که در زیر درخت سیبی پهن شده باشد، جز سیب بر آن فرود نخواهد آمد و سفره‌ی گسترده‌ی زیر ستارگان، فقط پذیرای غبارات کوکب‌هاست.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
حتی اگر آدم دم مرگ هم باشد داشتن یک دوست، عالی است.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
چه خانه باشد، چه ستاره، چه کویر، چیزی که اسباب زیبایی اش می شود نامرئی است.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
بسیاری از کسانی که مدت‌ها با عشقی بزرگ سر کرده‌اند و سپس از آن، بی‌بهره گشته‌اند، بیشتر، از نجابت شگفت خویش به ستوه می‌آیند و آنگاه فروتنانه و با عشقی ساده و عادی، نیک‌بختی خود را می‌سازند.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
عشق، تمرین نیایش است و نیایش، تمرین سکوت.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
شما هیچ به گل من نمی مانید. شما هنوز هیچ چیز نشده اید. کسی شما را اهلی نکرده و شما نیز کسی را اهلی نکرده اید. برای شما نمی توان مُرد. البته گل سرخ من هم در نظر یک رهگذر عادی به شما می ماند، اما او به تنهایی از همه ی شما برتر است؛ زیرا او گل سرخ من است…

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
یک انسان، تنها می تواند با قلبش به درستی ببیند؛ چیزی که لازم و ضروری باشد، با چشم دیده نمی شود.

جملات زیبا آنتوان دوسنت اگزوپری
بینش حقیقی در قلب صورت می گیرد؛ امور اساسی با چشم دیده نمی شوند.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات