پارس ناز پورتال

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند،
بلکه اینه که خودش نمیتونه حرف کسی رو باورکنه.
برنارد_شاو

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

جملات آموزنده از بزرگان جهان

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند،
بلکه اینه که خودش نمیتونه حرف کسی رو باورکنه.
برنارد_شاو

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان

 

گاهــي
باید به دور خود
یک دیوار تنهایی کشید
نه برای اینکه دیگران را
از خود دور کنی
بلکـــه ببینی چه کسی
برای دیدنت دیوار را خراب میکند
ژان پل سارتر

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان جهان

 

گاهے؛
آدم ها برداشتشان از عشق و تعهد،
هر لحظه کنار معشوق بودن است …
در حالے که این درست نیست!
اگر شما دو تا پرنده را به یکدیگر ببندید،
آن ها در مجموع چهار بال خواهند داشت
اما
هرگز موفق به پرواز نخواهند شد …
پائولو_کوئیلو

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان در مورد زندگی

 

سواد حاصل خواندن زیاد نیست، بلکه حاصل تعمق و تفکر در آن چیزیست که خوانده شد.
کارل هیلتی

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

جملات قصار بزرگان

 

آنکه
از امتحان می ترسد
موفقیتی هم
نخواهد داشت
چارلز_دیکنز

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان معاصر

 

در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند، بچّه ها نمی توانند بزرگ شوند.
شاید قد بکشند، امّا بال و پر نخواهند گرفت …
آنا گاوالدا

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان درباره موفقیت

 

سه جمله برای کسب موفقیت:
بیشتر از دیگران بدانید
بیشتر از دیگران کار کنید
کمتر انتظار داشته باشید
ویلیام_شکسپیر

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

جملات آموزنده از بزرگان جهان

 

به کوتاهی آن
لحظه شادی که گذشت،
غصه هم
میگذرد!
 سهراب_سپهری

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان درباره موفقیت

 

حال و هوای
مثبتِ ذهنِ خود را حفظ کن.
بدین سان، همواره
در آرامش به سر می بری.
بدیهی ست،
همه ی روزهای تو
ممکن است خوب نباشند؛
اما، بی تردید،
در همه ی روزهای تو
چیزهای خوب هم
یافت می شود …
مسیحا برزگر

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

جملات آموزنده از بزرگان جهان

 

ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ …
ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ_ﭘﻼﺕ

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان درباره زندگی

 

نیمے از مردم جھان افرادے هستند ڪہ چیزهایی براے گفتن دارند ولے قادر بہ بیان آن نیستند…
و نیم دیگر افرادے هستند ڪہ چیزے براے گفتن ندارند اما همیشہ در حال حرف زدن هستند…
رابرت_فراست

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

سخنان بزرگان معاصر

 

اگر میخواهید که موفق شوید
باید یک قانون را رعایت کنید
هیچ وقت به خودتان دروغ نگویید!!
پائولوکوئیلو

 

جملات بزرگان آموزنده و معنی دار (پیامک فلسفی)

 

جملات قصار بزرگان

 

برام کشف اقیانوس هاے جدید
باید جرات ترک ساحل را داشت
این دنیا
دنیاے تغییر است نه تقدیر
ژان پل سارتر

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات