پارس ناز پورتال

تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیم

تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیم

تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیم 

مطمئنا مرور خاطرات گذشته و دیدن سرگذشت و چگونگی زندگی نسل های گذشته می تواند برای ما بسیار جذاب باشد. در این گزارش مجموعه عکس هایی را خواهید دید که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی گرفته شده اند. این عکس ها در اصل سیاه و سفید هستند و متخصصان با استفاده از نرم افزارهای ویژه آن ها را به عکس های رنگی تبدیل و بازسازی کرده اند.

 

این عکس ها در مجموعه پانصد عکس به نمایش گذاشته شده در سوئيس قرار داشته اند.
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمزنان در خانه، الجزائر، ١٨٩٩ 
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمريبرا، پورتو، پرتغال، ۱۹۰۳
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیماستاوباخ، سوئيس، ۱۹۰۰
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیممسجد زیتون، تونس، ۱۸۹۶

تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمالجزائر، ١٨٩٦
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمناپل، ایتالیا، ۱۸۹۹

تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمقلعه Mounot ، شفوزان، سوئيس، ١٨٩٣

تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمشتربانان در صحراء، ١٨٩٥

تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیممردان در حال كشيدن قلیان، استانبول، ترکیه، ۱۸۹۷
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمخیابانی در شهر بسکره، الجزائر، ١٩٠٠
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمآبشارهای راین، ۱۸۹۰
تصاویر زیبا و دیدنی از زمان های قدیمگوریا، گرجستان، ۱۹۰۴

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات