پارس ناز پورتال

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم 

وسایلی که اکنون در آرایشگاه های زنانه مورد استفاده قرار می گیرد در قدیم اصلا وجود نداشته است. وسایل آرایش مو در قدیم بسیار بزرگ و جاگیر بوده است. تصاویر زیر آرایشگاه‌های زنانه را در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ میلادی نشان می‌دهند.

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیمآرایشگاه زنانه در فرانسه – سال ‍۱۹۳۷

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیمآٰرایشگاه زنانه در نیویورک – سال ۱۹۴۷

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیمآرایشگاه زنانه در مسکو – سال ۱۹۳۳

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم

آرایشگاه‌های زنانه در دهه 1920 تا 1940
تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم

تصاویر جالب از آرایشگاه های زنانه در قدیم۱۹۲۰آرایشگاه زنانه در فرانسه – سال ۱۹۲۸

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات