پارس ناز پورتال

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی 

وقتی جنگ و ویرانی در سوریه شروع شد کسی فکرش را هم نمی کرد که این کشور زیبا طی چندسال تبدیل به تلی از ویرانه ها و خاکستر شود.  شهر تاریخی حلب یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است که به طور مداوم مورد سکونت قرار گرفته اما امروز جز ویرانه ای چیزی از آن نمانده است.

 

جنگ داخلی سوریه که نزدیک به پنج سال است در جریان است تمام این کشور را ویران کرده و ده ها هزار نفر را کشته و میلیون ها نفر را مجروح کرده است. حلب که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده یکی از ویران ترین نقاط این کشور است که تنها با عنوان فاجعه می توان شدت آن را توصیف کرد.

 

مکانی که زمانی کلیساهای بیزانسی، مساجد باستانی و قلعه های جنگ های صلیبی را در خود داشت در حال حاضر کوهی از سنگ و خرابه است. مناره مسجد بزرگ حلب دیگر ایستاده نیست و دیوارهای ارگ حلب با توپ و گلوله نابود شده است. بازار مشهور سرپوشیده المدینه توسط آتش با خاک یکسان شده و حلب نمادی از ویرانی هایی شده که برای سوریه و مردمش اتفاق افتاده است.

 

عکس های زیر قبل و بعد از جنگ را در سوریه به نمایش می گذارد.

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

سوریه

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

تصاویر تکان دهنده از سوریه قبل و بعد از ویرانی

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات