پارس ناز پورتال

تست هوش چند تکه پیتزا خورده شده؟

تست هوش چند تکه پیتزا خورده شده؟

تست هوش چند تکه پیتزا خورده شده؟ 

در این تست هوش ما شش عدد پیتزا داریم که هر کدام از آن ها به شش تکه تقسیم بندی شده اند و ما قصد داریم تا یک سوال ریاضیاتی از شما بپرسیم. 

تست هوش چند تکه پیتزا خورده شده؟

در شکل بالا 6 پیتزا داریم که هر کدام هم به 6 قسمت (اسلایس) تقسیم شده اند. هر کدام از این اسلایس ها، معادل یک عدد هستند. یکی از این اسلایس ها خورده شده است. می خواهیم ببینیم عدد این اسلایس، چند بوده. آیا می توانید آن را بیابید؟

پاسخ تست هوش: پیتزاها و اسلایس خورده شده!

عدد 7

اگر دقت کنید، مشاهده می کنید که در ردیف بالا، هر اسلایس (بخش) از پیتزای وسطی، حاصل جمع بخش های متناظر دو پیتزای دیگر است.و به همین ترتیب در ردیف پایین، هر بخش از پیتزای وسطی، تفاضل اسلایس های متناظر در دو پیتزای دیگر است.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات