پارس ناز پورتال

تست هوش شکارچی در کمین شکار

تست هوش شکارچی در کمین شکار

تست هوش شکارچی در کمین شکار 

این تست هوش بصورت تصویری و بسیار جالب است شما باید شکار را پیدا کنید,فصل زمستان است و شکارچی هم منتظر شکارش نشسته است.در این تست هوش تصویری، یک شکارچی می بینید که علیرغم هوای سرد زمستان، به دنبال یک شکار می گردد. چقدر زمان لازم دارید که شکارش را پیدا کنید؟

تست هوش شکارچی در کمین شکار

پاسخ تست هوش تصویری: شکار در زمستان

یک خرس قهوه ای، گوشه سمت راست تصویر به صورت وارونه قرار دارد.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات