پارس ناز پورتال

تست هوش جالب ابر با خال های سیاه

تست هوش جالب ابر با خال های سیاه

تست هوش جالب ابر با خال های سیاه 

تست هوش امروز کمی سخت است و اگر می خواهید ذهن خود را حسابی به چالش بکشید به حل آن بپردازید. جواب در انتهای مطلب. 

تست هوش جالب ابر با خال های سیاه

تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 ◊◊◊

◊◊◊

پاسخ تست هوش:
ابر شماره 4
در هر سطر و ستون، ابر سوم، حاصل برآیند دو ابر دیگر است به شرح زیر:
اشتراکات دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند) و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات