پارس ناز پورتال

تست هوش توازن میوه ها و ترازو

تست هوش توازن میوه ها و ترازو

تست هوش توازن میوه ها و ترازو 

تعدادی میوه را روی ترازو بصورت متوازن و هم وزن قرار داده ایم و در مرحله بعدی سوال مربوط به وزن را شما باید پاسخ دهید. هوش خود را بسنجید. تعدادی میوه داریم. آنها را در حالت های مختلف، وزن می کنیم و مشاهده می کنیم در بین همه این توزین ها، بین دو کفه ترازو، تعادل وجود دارد. آیا می توانید مشخص کنید بجای علامت سؤال باید چه میوه ای جایگزین کنیم؟

تست هوش توازن میوه ها و ترازو

پاسخ تست هوش: توزین میوه ها

با توجه به اینکه جای یک عدد میوه، مجهول است، جواب ما، یک پرتقال است.

 

جواب این تست را می توانید با حل معادله بدست آورید. ولی اگر حتی تعادل های دوم و سوم را در نظر بگیریم هم به راحتی به پاسخ، دست می یابیم. یک سیب و یک گلابی، معادل دو پرتقال هستند. با جایگزینی در تعادل آخری، سمت چپ، 3 پرتقال خواهیم داشت و بنابراین سمت راست، تنها به یک پرتقال نیازمندیم.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات