پارس ناز پورتال

تست هوش تعداد مدادها را مشخص کنید

تست هوش تعداد مدادها را مشخص کنید

تست هوش تعداد مدادها را مشخص کنید 

شما باید در کمترین زمان ممکن تعداد مدادهای درون تصویر را مشخص کنید تا با دیدن جواب این تست هوش ذهن خود را محک بزنید. تعدادی مداد داریم. می خواهیم در کمترین زمان ممکن تعداد آنها را مشخص کنیم. بگویید چند ثانیه زمان برای این کار لازم داشته اید؟

تست هوش تعداد مدادها را مشخص کنید

پاسخ ‘تست هوش تصویری مدادها را بشمارید’

72 عدد مداد

4×18=72

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات