پارس ناز پورتال

تخم موجودات فضایی در دریا کشف شد

تخم موجودات فضایی در دریا کشف شد

تخم موجودات فضایی در دریا کشف شد 

همیشه نشانه هایی از موجودات فضایی در زمین پیدا شده است و اخیرا یک شی ء کروی شکل نیز توجه همگان را به خود جلب کرده است. یک جسم کروی بنفش در طی کاوشی که به صورت زنده از اینترنت پخش می شد از اعماق دریا بیرون آمد که دانشمندان و کاربران اینترنت را مبهوت خود کرد.
تخم موجودات فضایی در دریا کشف شد

تخم موجودات فضایی در دریا کشف شدمحققانی که در این کاوش شرکت کرده بودند اعلام کردند که نمی‌دانند این جسم کروی چیست و می‌تواند سال‌ها از آن‌ها وقت بگیرد که بفهمند آن چیست.
تخم موجودات فضایی در دریا کشف شدتنها حدسی که دانشمندان درباره این جسم عجیب زده‌اند این است که آن می‌تواند یک جانور نرم تن رنگی باشد.
تخم موجودات فضایی در دریا کشف شداما بهترین حدسی که کاربران اینترنت زده‌اند این است که این جسم می‌تواند تخم یک موجود فضایی و یا یک نوع پوکمون جدید باشد.تخم موجودات فضایی در دریا کشف شد

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات