پارس ناز پورتال

این تایرها هرگز پنچر نمی شوند

این تایرها هرگز پنچر نمی شوند

این تایرها هرگز پنچر نمی شوند 

ایده ساخت تایرهایی که در مقابل اجسام خارجی مقاوم باشند مدت زیادی است که ذهن مخترعان را به خود مشغول کرده است.  پنچری تایر چیزیست که می تواند حتی بهترین سفر دوچرخه سواری را خراب کند. با این حال دوچرخه سواران می توانند برای همیشه پنچری گرفتن و تلمبه زدن را فراموش کنند،

 

زیرا Nexo تایرهای بدون هوا تولید کرده تا تضمین کند آن ها در حرکت می مانند. این تایرها جدید نیستند اما به دلیل سختی کم و جذب ناگهانی در مقایسه با نمونه های معمولی استفاده نمی شدند. اما این شرکت یوتایی ادعا می کند راه حلی برای این مشکلات پیدا کرده است.

 

تایرها از مخلوط پلیمر ساخته شده اند که که نه تنها تعادل فوق العاده ای به انعطاف و نرمی می دهد بلکه بادوام نیز هست. این محصول در دو شکل مختلف عرضه می شود، تایرهایی که روی چرخ های موجود سوار می شوند و تا 5000 کیلومتر دوام دارند و تایری که کلا جایگزین مجموعه چرخ می شود

 

و 8000 کیلومتر دوام دارد. همچنین این تایرها از موادی ساخته شده اند که به آسانی قابل بازیافت هستند. حدود 10 میلیون تن تایر دوچرخه و تیوب هرساله دور ریخته می شود و تولید این محصول قطعا گامی در مسیر درست است.

این تایرها هرگز پنچر نمی شوند

این تایرها هرگز پنچر نمی شوند

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات