پارس ناز پورتال

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم 

به امروز فکر کنید و شاد باشید حتی اگر کوهی از مشکلات داشته باشید .همیشه در لحظه ای که هستید شاد باشید.

 

امروز صبح اگر از خواب بیدار شدی و دیدی ستاره ها در آسمان نمی تابند

ناراحت نشو
حتما دارن با تو قایم باشک بازی میکنن
پس با آنها بازی کن

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

امروز هرچقدر بخندی و هرچقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه
پس بخند و عاشق باش

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

امروز هرچقدر دلها را شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیرد
پس شادی بخش باش

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

امروز هرچقدر نفس بکشی جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمی شه
پس از اعماق وجودت نفس بکش

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

امروز هرچقدر آرزو کنی چشمه آرزوهات خشک نمی شه
پس آرزو کن
 

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

امروز هرچقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمی شه
پس صدایش کن

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

او منتظر توست
او منتظر آرزوهایت
خنده هایت
گریه هایت

ستاره شمردن هایت و عاشق بودن هایت است

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

امروزت را دریاب
امروز جاودانه است
و
امروز زیباترین روز دنیاست!
چون امروز روزی است که آینده ات را آنطور خواهی ساخت که تا امروز فقط تصورش میکردی …

بیایید امروز را باهم زندگی کنیم

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات