پارس ناز پورتال

بوکسور المپیکی به اتهام تجاوز بازداشت شد

بوکسور المپیکی به اتهام تجاوز بازداشت شد

بوکسور المپیکی به اتهام تجاوز بازداشت شد 

مثل اینکه میل به تجاوز در برخی حتی در صورت المپیکی شدن و حضور یافتن در فضای ورزش نیز فروکش نمی کند و باید این کار زشت خود را انجام دهند. پس از بازداشت حسن سعدا بوکوسور المپیکی مراکشی، امروز بوکسوری دیگر به دلیل اقدام به تجاوز بازداشت شد.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛خوناس خونیوس، بوکسور اهل نامبیا به دلیل اقدام به تجاوز به خدمتکار دهکده المپیک ، بازداشت شد. خونیوس ۲۲ ساله، پرچمدار کشورش در مراسم افتتاحیه ریو ۲۰۱۶ نیز بود.پلیس در گزارش خود عنوان کرده که این بوکسور قصد تجاوز به خدمتکار دهکده المپیک ریو را داشته است.

 

قرار است این بوکسور به زندان بانگو که در حاشیه ریودوژانیرو قرار دارد، منتقل شود.گفتنی است ،وی دومین بوکسور المپیکی است که به این دلیل دستگیر شده است. هفته گذشته حسن سعدا بوکسور مراکشی نیز دقیقا به همین دلیل در دهکده المپیک ریو بازداشت شد.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات