پارس ناز پورتال

بهترین اس ام اس های فلسفی عارفانه زیبا (9)

بهترین اس ام اس های فلسفی عارفانه زیبا (9)

ببهترین اس ام اس های فلسفی عارفانه زیبا (9)

اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
خدا هر روز با طلوع خورشید به من متذکر میشود
دیکته زندگیت پر از غلط است ولی نگران نباش خودم وعده میدهم
قبل از نمره دادن
اگر پشیمان شوی غلطهایت را پاک میکنم
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم بلکه این است که یک اشتباه را دوبار مرتکب نشویم
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
نه آن باش که از تو سیر شوند
نه آن باش که بر تو شیر شوند
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
از اینکه تو را نمی شناسند غم مخور به این بیندیش که چرا تو مردم را نمی شناسی
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
روزها
هفته ها
ماه ها
و حتی سالها گذشتند
روزی خواهیم فهمید از زندگی
چیزی نداریم جز
خاطراتی که رهایمان نمیکنند

 

 

یک کاغذ سفید را؛ هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد کسی قاب نمی گیرد برای ماندگاری باید؛ حرفی برای گفتن داشت
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
درختان همیشه شبیه همند
با عشق های سر به زیر و مرگ های سر بلند
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
بیچاره چوب کبریت کوچک آتش از سرش شروع شده ولی بر جانش افتاد
فکرت را مراقب باش
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
اظهار عجز در برابر ظالم روا مدار
اشک کباب موجب طغیان آتش است
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
گاهی باید بزرگی گناه کسی را
به کوچکی دلش بخشید
اما نباید بزرگی دل کسی را
به خاطر یک اشتباه کوچک فراموش کرد
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
همیشه با مسخره کردن دیگران کسی را نخندانید
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
جوانمردی به آن باشد که ملک خویشتن بخشی
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
زندگی کوتاه است
درگذشته ها نمان
ونگران آینده نباش
در تاریکی به دنبال چه می‌گردی؟
چرا نور را نمی جویی؟
بیا و لا اقل یک روز کسی باش که واقعا آرزو داری
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
افسوس کوتاهیه گذشته را با تلاش جبران کنید
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
وقتی الفبای کوه را
از کاه می سازند
مواظب باش که نگاه
به گناه بدل نشود
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
فارغ از هر دین و آیین مهربانی را بیاموز
.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و پر معنی
از خدا میخواهم
به خوابتون :آرامش
به بیداریتون :آسایش
به زندگیتون :عافیت
به عشقتون :ثبات
به مهرتون :وفا
به عمرتون :عزت
به رزقتون :برکت و
به وجودتون :صحت

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات