پارس ناز پورتال

بهترین اس ام اس فلسفی و تاثیرگذار (7)

بهترین اس ام اس فلسفی و تاثیرگذار (7)

بهترین اس ام اس فلسفی و تاثیرگذار (7)

اس ام اس فلسفی و عمیق
حاصلضرب توان در ادعا مقداریست ثابت… که هرچه توان کمتر ادعا بیشتر و هرچه توان بیشتر ادعا کمتر..
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
ساده ترین کار جهان این است که خودت باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد…
بلکه دیر یا زود برد با کسی است که بردن را باور دارد
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
ب هر کس باید اندازه ی لیاقتش رو بدی ن اندازه ی مرامت
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
اگر روزگاری شان و مقامت پایین آمدنا امید نشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می آید تا بامداد دیگر بالا بیاید
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
همیشه کسانی هستند که نمی خواهند پرواز تو را ببینند…
تو به پرواز فکر کن نه به آنها

 

 

همه انسانها دوستداشتنی هستند

ولی همه لایق دوستی نیستند
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
شادی نماد زیستن آگاهانه است و نمایشی از سپاسگذاری در برابر یزدان پاک ما وارث این تفکریم. شاد باش و شاد زندگی کن که شادی امتداد خداست
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
همه فکر میکنند هر آنکس که زیباست مهربان است… دریا زیباست ولی سیلی به صخره ها میزن
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
طلب کردم ز دانایی یکی پند…. مرا فرمود با نادان مپیوند
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
قضاوتت با خدا، من هم تماشاگرت عاشق بازی هایت شدم
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
مشکلات مانند ماشین لباسشویی هستند، پیچ و تاب می‌دهند، می‌چرخانند و ما را به این طرف و آم طرف می‌کوبند.
اما در نهایت، تمیزتر، درخشان‌تر و بهتراز قبل خارج می‌شویم
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
سپاسگزاری از نعمتهای گذشته، نعمتهای آینده را در پی خواهد داشت
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
همه انسانها دوستداشتنی هستند
ولی همه لایق دوستی نیستند
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
خدایا ماراببخش که توی کارخیریا جاا زدیم یا جاار
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
حلقوم را میتوان برید ولی فریادها را هرگز؛ فریادی که از حلقوم بریده برمی آید جاودانه میماند
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
عبرت زیاد عبرت گیرنده کم سعی کن عبرت دیگران نشوی
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
در سختیها سکوت کن
شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
افرادی که توانایی لبخند زدن و خندیدن دارند، موجوداتی برتر هستند
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
گاهی اوقات باید خدا رو شکر کنی
یا اصلا بغلش کنی ببوسیش
که به چیزی که یه روزی می خواستی، نرسیدی
.
.
.
اس ام اس فلسفی و عمیق
زیبایی چشم را مجذوب می کند
اما شخصیت
قلب را به تسخیر در می اورد

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات