پارس ناز پورتال

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها 

کودکان بسیار پاک و معصوم و همچنین دوست داشتنی هستند و هنگامی که با هم مشغول بازی باشند بسیار دوست داشتنی میشوند . احتمالا شما هم قبل از شش سالگی اینطور قایم باشک (قایم موشک) بازی می کردید! حافظه ی ما آدم ها تا شصت درصد به قوه ی دیداری مربوط است.

 

یعنی وقتی ما چیزی را به خاطر می آوریم تصویر آن چیز را حتما در ذهن داریم.بازی قایم باشک هم از آن دسته بازی هایی است که مربوط به قوای بینایی و حرکتی کودکان است. کودکان تا قبل از شش سالگی هنوز به آن درجه از رشد مغزی نرسیده اند که بتوانند خود را به طور کامل از دیدگان مخفی کنند و فکر می کنند که با بستن چشم و یا پوشاندن قسمتی از سر توانسته اند تمام بدن خود را پنهان کنند.

 

در ادامه شما تصاویری بسیار زیبا از کودکانی را خواهید دید که در آنها کودکان با پوشاندن قسمتی از بدن خود فکر کرده اند که به طور کامل از دیدگان دیگران مخفی شده اند.

 

گفتنی است پرورش اعتماد به نفس در نزد کودکان به هنگام تنهایی، زایل کردن ترس از تاریکی، تقویت جسمانی و پرورش هوش، قدرت تصمیم گیری و خوب نگریستن از اهداف بازی قایم موشک است.

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

بازی قایم باشک کودکان و تصاویر جالب آنها

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات