پارس ناز پورتال

انتقام وحشتناک از جوان متجاوز به همسر +عکس

انتقام وحشتناک از جوان متجاوز به همسر +عکس

انتقام وحشتناک از جوان متجاوز به همسر +عکس

جوانی که به یک زن متاهل تجاوز کرده بود نمی دانست چه مرگ سختی در انتظار او خواهد بود و سر از بدنش جدا می شود. همسر قربانی تعرض که برای گرفتن انتقام سر از بدن متجاوز جدا کرده بود، دستگیر شد.جوزف ثورسن سر دیوید هایمن را از سرش جدا کرد. هنگامی که همسر ثورسن وی را از اتفاقی که برایش افتاده بود آگاه کرد، جوزف به سراغ دیوید رفت.
انتقام وحشتناک از جوان متجاوز به همسر +عکس به گزارش پارس ناز  دیوید خانم ۲۰ ساله را گرفته و دست و پایش را بسته و در آپارتمانش را زندانی و به وی تعرض کرده است.ثورسن ۳۵ ساله پس از این ماجرا در کمین وی نشست و هنگامی که وی را دید با قمه سر از تنش جدا کرد و در حال حاضر برای محرض شدن جرمش در زندان به سر می برد.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات