پارس ناز پورتال

اعتیاد در کودکان و نوجوانان و بحران خانوادگی

اعتیاد در کودکان و نوجوانان و بحران خانوادگی

اعتیاد در کودکان و نوجوانان و بحران خانوادگی 

وقتی کودکان و نوجوانان در زندگی به هر دلیلی دچار اعتیاد به مواد مخدر شوند عوارض بسیار جبران ناپذیری در انتظار آنان خواهد بود. به فرزندتان محبت کنید و هرگز وی را از خانه فراری ندهید بحث و مشاجره ،زد و خورد و آزار جسمی در چارچوب خانواده نوجوانان را دلزده میکند و به سمت تاثیرات منفی اعتیاد می کشاند

 

متاسفانه اعتیاد در میان نوجوانان و کودکان امروزه قربانیان زیادی را به خود اختصاص داده استو باعث نابودی زندگی آن ها شده استوالدین باید در این زمینه هوشیار باشند و مانع این امر شوند.رییس مرکز طبی کودکان گفت: جرائمی که در رده سن نوجوانی اتفاق می افتد

 

ممکن است مرتبط با معضل اعتیاد باشد
همچنین مسائل روانی و جسمی ناشی از اعتیاد گریبانگیر فرد و سیستم بهداشتی و درمانی کشور هست.رضا شروین بدو رییس مرکز طبی کودکان در کنفرانس خبری همایش کودک، خانواده و اعتیاد که امروز در مرکز طبی کودکان برگزار شد،اظهار داشت: در خصوص موضوع سلامت و امور اجتماعی خصوصا در طب کودکان ارتباط قوی و پیوسته ای وجود دارد

 

و ما به عنوان متولی امر سلامت در جامعه بایدبه تمام ابعاد سلامت و ارتباط آن با امور اجتماعی توجه داشته باشیم.وی افزود: سلامت صرفا عدم وجود بیماری جسمی نیست و موضوعی چند وجهی استکه ارتباط مستقیمی با تعادلات رفتاری، اجتماعی، عاطفی، روانی و شرایط اجتماعی داردکه مجموع آن سلامت روان را تشکیل می دهد

 

که در این شرایط فرد می تواندتوانایی های خود را شناسایی و با فشارهای معمول زندگی مقابله کند،شیوه مناسب زندگی موثر را بیاموزد و در نهایت به جامعه خود خدمت کند.

 

شروین بدو بیان کرد:ورود به مسائل اجتماعی اهمیت زیادی برای واحد های که در امور سلامت فعالیت می کنند دارد،از جمله مرکز طبی کودکان به عنوان قطب علمی طب کودکان کشور از وظایف خود می داندکه در امور اجتماعی وظایف محوله مربوط به خود را انجام دهد.

 

رییس مرکز طبی کودکان تصریح کرد:در خصوص اهمیت موضوع سلامت و امور اجتماعی و اهمیت آناولویت هایی توسط معاونت اجتماعی وزارت بهداشت به خوبی مشخص شدهکه بر پنج محور حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعی طبقه بندی شده است.

 

تاثیرات منفی اعتیادبر بچه ها
 به گزارش پارس ناز وی عنوان کرد:مسئله اعتیاد در این اولویت بندی موضوع مهمی استکه دارای ابعاد طبی و اجتماعی استو فرزندان در این خانواده ها معمولا تحت غفلت و کودک آزاری قرار می گیرند،این مسئله جزء موارد مهم در سیاست های کلی حوزه مبارزه با مواد مخدر استکه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدهبه نقش آن تاکید ویژه ای شده است

 

و خوشبختانه ارکان متعددی از نظام هم در این زمینه دخیل شده اند و کار خود را انجام می دهند.شروین بدو اذعان کرد: ما در مرکز طبی کودک به کودکان خدمت می کنیماما در کنار آن بحث مادر و خانواده وی از اهمیت برخوردار هستند،هر یک از این سنین مختلف جنبه های خاص خود را دارند

 

و کودک و نوجوان در بخش های مختلف سلامت مورد بررسی قرار می گیرند همچنین ما نوجوانان را تا سن ۱۸ سالگی مورد پوشش قرار می دهیم.

 

رییس مرکز طبی کودکان اظهار داشت:جرایمی که در حوزه نوجوانی اتفاق می افتد ممکن استمرتبط با معضل اعتیاد باشد، همچنین مسائل روانی و جسمی ناشی از اعتیاد که گریبانگیر فرد و سیستم بهداشتی و درمانی کشور هستو همچنین کاهش سن اعتیاد، افزایش تعداد بانوان معتاد به عنوان نقش مادر در خانواده و در نهایت پیشگیری از سوء رفتار با کودکان و ارتقاء سلامت روان از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.

 

مرکز طبی کودکان
شروین بدو بیان کرد: این همایش نقطه عطفی در فعالیت های مرتبط با سلامت و امور اجتماعی، که مرکز طبی کودکان بر حسب وظیفه ای که داشته در طی یک دهه اخیر به این امور پرداختهو از جمله مهم ترین آن برنامه های منظمی استکه در خصوص سوء رفتار با کودکان در مرکز برگزار می شود،

 

همچنین نشست های مختلف و برقراری برنامه هایی با امتیاز باز آموزی برای گروه پزشکی با مشارکت علاقه مندان در این زمینه انجام شده است.در ادامه این نشست ملیحه کدیور عضو هیات علمی علوم پزشکی تهران اظهار داشت:ما فراتر از مسائل مربوط به پزشکی، یکسری فعالیت ها در حوزه اجتماعی و سلامت روان در مرکز طبی کودکان انجام می دهیم.

 

وی افزود: سازمان بهداشت جهانی موضوع سلامت را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، و کلبه ابعاد که می تواند سلامت افراد را به خطر می اندازد مهم و مورد بررسی قرار داده است.کدیور بیان کرد: ما کمیته حمایت های مراقبتی و تسکینی را با سه محور پیشگیری از کودک آزاری، مدیریت و کنترل درد کودکان و مراقبت های تسکینی که بسیار سخت است ایجاد نموده ایم،

 

همچنین ایجاد کارگاه های آموزشی، برنامه های توانمند سازی خانواده ها، فرزند پروری، مسائل اخلاقی و رفتار حرفه ای،نشست های تخصصی در رابطه با پیشگیری از سوء رفتار با کودکان که با حضور نماینده های تمام ارگان ها و سازمان ها،از دیگر اقدامات ما بوده است تا بتوانیم چالش ها و خلا ها را مورد بررسی قرار دهیم و به دنبال راهکار باشیم.

 

پیشگیری از آسیب و ایمنی کودک

عضو هیئت علمی علوم پزشکی تهران تصریح کرد:برگزاری همایش های مختلف به مناسبت هفته بزگداشت کودک با حضور هنرمندان،با ابعاد آموزشی و اطلاع رسانی برای خانواده ها، بررسی مشکلات بالینی برای ایمنی کودک مورد بررسی قرار گرفته است.

 

وی عنوان کرد:ما در مرکز طبی به عنوان قطب علمی کشور، باید بحث سلامت،رفاه و بهزیستی کودکان را در ابعاد مختلف در نظر بگیریم،پیشگیری از آسیب و ایمنی کودک باید مورد توجه باشد.کدیور اذعان کرد: سازمان بهداشت جهانی پزشک را به عنوان فراهم کنندهمراقبت های درمانی

 

و سلامت و رهبر اجتماعی و مشارکت در امور اجتماعی که در جهان برای پیگیری سلامت بین الملی جزء برنامه های آموزشی پزشکان قرار گرفته است.عضو هیئت علمی علوم پزشکی تهران اظهار داشت:بررسی مسئله مهم اعتیاد در خانواده ها و تاثیر ان بر کودک، کاهش سن اعتیاد در کودکان،کودک آزاری جسمی وغفلت از آن، و کودکان کار و مسائل مرتبط با آنها مورد بررسی است.

 

وی بیان کرد: بحث اخلاقی، محوریت خانواده، اولویت فرزند پروری،فرسایش اخلاقی در خانواده و نوجوانان مجرم زندانی و لزوم تمرکز بر آنها به عنوان آینده سازان جامعه حائز اهمیت است،ایجاد مددکاری های مدرسه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد بررسی استکه در روز ۲۰ آبان ماه با حضور نماینده تمام ارگان ها در تمام ابعاد قانونی، اخلاقی، فقهی، اجتماعی و سایر حوزه ها پرداخته خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات