پارس ناز پورتال

اختراع شال برای تنفس در هوای آلوده

اختراع شال برای تنفس در هوای آلوده

اختراع شال برای تنفس در هوای آلوده 

اکنون که آلودگی هوا در کلان شهرهای جهان به چشم می خورد مخترعان هم اقدامی جالب انجام داده اند و یک شال اختراع کرده اند. Wair نام شالی است که شما را از تنفس در هوای آلوده در امان نگه می دارد.Wair از نوعی پارچه نخی و ابریشمی دوخته شده است که ضد آلودگی بوده و فیلتری بر روی آن نصب است که مانع تنفس هوای آلوده می شود.

 

در زمان آلودگی فیلتر نصب شده بر روی این شال هوای تصفیه شده را در اختیار افراد می گذارد.نکته جالب در طراحی این شال وجود یک اپلیکیشن قابل نصب بر روی تلفن همراه است که آلودگی هوا را هشدار می دهد.اپلیکیشن طراحی شده برای این شال وضعیت هوا را سنجیده و در صورت آلودگی دارنده شال را متوجه می کند تا از شال استفاده کند.اختراع شال برای تنفس در هوای آلوده

در زمان آلودگی فیلتر نصب شده بر روی شال هوای تصفیه شده را در اختیار افراد می گذارد 

 

در بخشی از تبلیغ این شال چهار مرحله به کاربران نمایش داده شده است که شامل سوار شدن، آگاه شدن، حفاظت از خود و مجدد سوار شدن است.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات