پارس ناز پورتال

آموزش ساختن بند پایان با کارتن

آموزش ساختن بند پایان با کارتن

آموزش ساختن بند پایان با کارتن 

در این مطلب برای شما کاردستی و سرگرمی داریم!آموزش تصویری ساخت بندپایان با کارتن می تواند برای بچه ها بسیار جذاب و آموزنده باشد. 

 

وسایل لازم برای کاردستی بندپایان

کارتن ضخیم
ماژیک یا قلم مو
قیچی
کاموا ضخیم
سیم

آموزش ساختن بند پایان با کارتنکاردستی رتیلآموزش ساختن بند پایان با کارتنکاردستی حشراتآموزش ساختن بند پایان با کارتنکاردستی با مقواآموزش ساختن بند پایان با کارتنکاردستی بندپایان با مقواآموزش ساختن بند پایان با کارتنکاردستی بند پایانآموزش ساختن بند پایان با کارتنکارستی کودکانهآموزش ساختن بند پایان با کارتنساخت کاردستی برای کودکانآموزش ساختن بند پایان با کارتن

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات