پارس ناز پورتال

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذی

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذی

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذی 

اریگامی طرز ساخت کاردستی های کاغذی معروف است که متعلق به کشور ژاپن می باشد.در این مطلب با هم شیر اریگامی درست می کنیم. شاید کودکان تصور کنند که ساخت شیر با کاغذ کار دشواری باشد ولی ما در این جا نحوه ساخت یک اریگامی شیر زیبا را با چند حرکت ساده به شما آموزش می دهیم.آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیاریگامی شیر

 

مواد لازم:

کاغذ ترجیحا زرد رنگ
در صورت نیاز قیچی
ماژیک رنگی

 

ساخت شیر کاغذی:
ابتدا یک کاغذ رنگی، ترجیحا زرد رنگ انتخاب کنید و به شکل لوزی برش بزنید و کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید. کاغذ را از خط تقارن افقی لوزی تا کنید و مجددا باز کرده تا خط تا، روی کاغذ مشخص شود.

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستی شیر

 

مانند شکل زیر از قسمت خط چین ها، کاغذ را به سمت داخل تا بزنید.

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستی شیر با مقوا

 

یک لوزی افقی بدست می آید که سمت راست آن یک مثلث بزرگ زرد رنگ و سمت چپ آن یک مثلث کوچک سفید رنگ است. در قسمت رنگی مانند شکل زیر از قسمت خط چین به سمت داخل تا بزنید. 

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستی شیر با کاغذ

 

حالا  دو خط چین در قسمت بالا و پایین کار ایجاد کنید و از آن قسمت به سمت پشت کار تا بزنید.

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستی برای کودکان

 

قسمت پایین کار را از خط افقی وسط و محل تا خوردگی به سمت پشت تا بزنید تا یک مثلث به دست آید.آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیآموزش کاردستی به کودکان

 

از راس بالایی لوزی و از روی خط چین مشخص شده به سمت پایین تا کنید.  

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستی برای کودکان

 

همان راس لوزی که در مرحله قبل به سمت پایین کشیدید را به پشت کار تای کوچکی بزنید تا این راس از حالت تیزی خارج شود. برای درست کردن دم شیر از محل خط چین مشخص شده به سمت چپ تا بزنید.

آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستی  برای کودکان

 

مجددا دم را از روی خط چین مورب به سمت پایین و راست کار تا بزنید.
آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستیهای کودکانه

 

انتهای دم شیر را از محل خط چین به سمت چپ و بالا تا بزنید.آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذی کاردستی شیر برای  کودکان

 

نوک دم شیر را به سمت داخل کار تا کنید تا از حالت تیزی خارج شود.آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذیکاردستیبا مقوا

 

شیر شما آماده است. با ماژیک مشکی مانند شکل برای شیر کاغذی خود چشم، دهان و پوزه نقاشی کنید. 
آموزش اریگامی ساخت شیر کاغذی

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات