پارس ناز پورتال

آداب استفاده از عابر بانک (طنز)

مجموعه : مطالب طنز

آداب استفاده از عابر بانک (طنز)

آداب استفاده از عابر بانک /طنز 

ما در استفاده از عابر بانک هم باید ماجراهای جالبی از خود بسازیم تا بتوانیم حسابی سوژه شویم.آداب استفاده از خودپرداز : 

 

دسته اول
1 پارک ماشین
2 رفتن به جلوی خود پرداز
3وارد کردن کارت
4 وارد کردن رمز
5 گرفتن پول
6سوار شدن به ماشین
7 روندن به سمت خونه

 

دسته دوم
1 پارک ماشین
2 نگاه به آیینه
3 رفتن به جلوی خود پرداز
4گشتن دنبال کارت
5 نبودن کارت و موجود بودن آن در ماشین
6 رفتن داخل ماشین و آوردن کارت
7 برگشت جلوی خود پرداز
8 وارد کردن کارت
9 زدن دکمه انصراف
10 گشتن دنبال تکه کاغذی که رمز روی آن نوشته شده
11 وارد کردن کارت
12 وارد کردن رمز
13 گرفتن پول
14سوار ماشین شدن
15 حرکت
16 کوبیدن رو ترمز و توقف
17 دویدن به سرعت به سمت خودپرداز
18 گرفتن کارت
19 برگشت به ماشین
20 نگاه به آیینه
21 استارد زدن دوباره درحالی که ماشین روشن است
22 حرت کردن حدودا سه کیلومتر
23 خواباندن ترمز دستی…

 

آمار نشان میدهد که 90% مردم جزء دسته دوم پنج% فکر میکنن جزء دسته اول و 2% واقعا جزء دسته اول… اون 3% هم اصلا از خودپرداز استفاده نمیکنن!

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات