پارس ناز پورتال

آبنماها در پارک خطرناک هستند

آبنماها در پارک خطرناک هستند

آبنماها در پارک خطرناک هستند 

تاکنون چندین گزارش درباره مرگ کودکان در پارک منتشر شده است و همگی مربوط به برق گرفتگی در آبنماها هستند.والدین باید دقت کامل داشته باشند. رئیس کمیته ایمنی شورای شهر آبنمای پارک‌ها را به دلیل تلاقی آب و برق خطرناک دانست. معصومه آباد، درباره آخرین وضعیت ایمنی پارک‌ها با بیان اینکه سامانه HSE وظیفه نظارت و شناسایی خطرات احتمالی در پارک‌ها را بر عهده دارد،

آبنماها در پارک خطرناک هستند

گفت: با این حال جایگاه HSE در ساختار به گونه غلطی جانمایی شده چراکه قدرت اجرائی نداشته و تنها برای رفع خطر اقدام به نامه‌نگاری می‌کنند.وی با بیان اینکه همه پارک‌ها ایمن ساخته می‌شوند اما ایمن نمی‌مانند، گفت: نقاط خطر پارک‌ها شناسایی شده و باید عنوان کرد آبنما و پلکان در صورتی که روشنایی کافی نداشته باشند، می‌توانند بستر بروز حوادث شوند.

 

وی با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند وسایل بازی مستقر در پارک‌ها ایمن نیست، گفت: باید بگویم بیشترین خطرات متوجه آبنما به دلیل تلاقی برق و آب است که باید این امر ساماندهی شود. رئیس کمیته ایمنی شورای شهر با بیان اینکه در بازدید از ٣٥٠ پارک در مناطق ١٠، ١٦، ١٧، ١٩، ١٨ و ٢٠ از مجموع ١٠ ‌هزار خطر ایمنی – بهداشتی و محیط‌زیستی شناسایی شده،

 

هفت هزار خطر در حوزه ایمنی و بهداشت و سه هزار خطر در حوزه محیط ‌زیست بوده است، گفت: ٦٥ درصد خطرات فیزیکی مربوط به سطح تیز و برنده، اختلاف ارتفاع معبر نامناسب، نبود روشنایی، آلودگی صوتی و خطر برق احصا شد.

 

وی افزود: از میان مخاطرات فیزیکی سهم خطر برق‌گرفتگی با ٢١ درصد و استفاده نادرست از منابع آبی با ٢٩ درصد بیشترین حجم مخاطرات فیزیکی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات